Zasady ogólne korzystania z p...

kw. 19, 2013

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom...

więcej...