Relacje pospotkaniowe

07:45

16.04.2013r. odbyło się kolejne spotkanie informacyjne. Głównym punktem spotkania były „Formalno – prawne aspekty...

więcej...