Opieka paliatywna

paź 15, 2012

Opieka paliatywna

Nasze Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym w celu niesienia pomocy :

– chorym w terminalnym okresie choroby ,

– chorym obłożnie – wymagającym fachowej stałej opieki pielęgniarskiej

– a także rodzinom chorych w / w

– chorym długoterminowo

– chorym objętym opieką pielęgniarską .