Leczenie ran przewlekłych

sty 5, 2015

Leczenie ran przewlekłych

Dnia 18 listopada 2014 roku o godz. 9.00 w Centrum Trójki odbyło się szkolenie dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia leczniczo-pielęgnacyjne wobec pacjentów zmagających się z problematyką ran przewlekłych. Było to już trzecie z kolei szkolenie współorganizowane przez Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej poświęcone tej problematyce.
Panel teoretyczny każdego szkolenia dotyczył przedstawienia pielęgniarkom i położnym wytycznych odnośnie postepowania miejscowego z raną przewlekłą zgodnie z Zaleceniami Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Prowadzącym część teoretyczną była mgr Bozena Ewa Kopcych pielęgniarka rodzinna.
Druga część szkolenia dotyczyła prezentacji nowoczesnych metod leczenia i pielęgnacji trudno gojących się ran o różnej etiologii za pomocą specjalistycznych opatrunków.

1. Skuteczność Biochirurgii w leczeniu ran przewlekłych.

Michał Sikora – Biomantis 

biomantis

W bardzo ciekawej prezentacji przedstawiono wykorzystanie biochirurgii (larwy muchówki Phaenicia sericata) w leczeniu ran przewlekłych. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z biomateriałem pozwalających na wielopłaszczyznowy proces leczenia owrzodzenia poprzez: oczyszczanie ran z martwych tkanek, zwalczanie bakterii opornych na antybiotyki oraz uwalnianie czynników wzrostu i proliferacji komórek skóry właściwej oraz nabłonka. Ta część wywołała ożywioną dyskusję. Na każde z pytań prowadzący udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz mógł samodzielnie spraktykować technikę zakładania opatrunku biologicznego.

2. Zastosowanie opatrunków ALLEVYN w procesie gojenia rany przewlekłej.

Paweł Liszewski – Smith & Nephew

Zaprezentował szeroką ofertę specjalistycznych opatrunków wykorzystywanych w procesie leczenia owrzodzeń. W sposób bardzo ciekawy i dynamiczny przedstawił różne formy, kształty i zastosowanie opatrunków firmy Smith&Nephew w ranach o różnej etiologii i umiejscowieniu. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał teczkę zawierającą materiały edukacyjne.

3. Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z raną przewlekłą zalecenia i standardy opieki pielęgniarskiej.

mgr Bożena Ewa Kopcych

We współczesnym pielęgniarstwie zadania pielęgniarki, położnej realizującej świadczenia medyczne wobec pacjentów i ich rodzin/opiekunów powinny koncentrować się na doradzaniu, wyjaśnianiu, nauczaniu, zachęcaniu i przyjmowaniu postaw prozdrowotnych oraz pomaganiu w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych podopiecznych. Postęp medycyny  spowodował, że każda pielęgniarka i położna musi posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe oraz na bieżąco aktualizować wiedzę potrzebną do prawidłowego funkcjonowania w systemie ochrony zdrowia.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska pielęgniarskich i położnych organizowane są przez Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej szkolenia mające na celu przedstawienie najnowszych osiągnięć i standardów medycyny opartej na faktach. Szkolenia są bezpłatne, odbywają się w przyjaznej atmosferze. Uczestnicy mają możliwość dyskusji, wymiany własnych poglądów i podzielenia się własnymi osiągnięciami oraz zapewnione materiały edukacyjne przygotowane przez sponsorów.

Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
dziękuje firmom Biomantis i Smith & Nephew za udział i sponsoring szkolenia

Podobne artykuły

Tagi

Podziel się