PRZEWLEKLE CHORY W DOMU

lut 1, 2013

„LICZYSZ SIĘ TYLKO TY, PONIEWAŻ JESTEŚ SOBĄ.
LICZYSZ SIĘ DO OSTATNIEJ CHWILI SWEGO ŻYCIA.
I ZROBIMY WSZYSTKO, ŻEBY CI POMÓC
NIE TYLKO UMRZEĆ W SPOKOJU, LECZ ŻYĆ AŻ DO ŚMIERCI.”
(Cicely Saunders)

Każdego roku w Polsce odnotowuje się olbrzymią liczbę zachorowań na nowotwory i inne schorzenia przewlekłe. Opieka nad chorymi przewlekłe o złym rokowaniu, pozostaje istotnym i bardzo ważnym zagadnieniem we współczesnej medycynie. Dotyczy to pacjentów nie tylko z chorobami onkologicznymi, ale i ze strony innych narządów; niewydolność serca i nerek, zaawansowane choroby układu oddechowego (niewydolność oddechowa, POCHP), schorzenia neurologiczne (udary, stwardnienie rozsiane, miopatie) i wiele innych chorób przewlekłych.

Ekonomizacja w służbie zdrowia, kosztowne i coraz krótsze hospitalizacje oraz procedury medyczne powodują, że ciężar opieki nad przewlekle chorym przenosi się do domów i spada na ich rodziny oraz bliskich. Najważniejszymi, najbardziej cennymi dla samego chorego opiekunami są jego najbliżsi. Całodobowa opieka domowa nad chorym członkiem rodziny wymaga bowiem zmiany dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, wymusza inną organizację dotychczasowego życia. Często przez wiele miesięcy a nawet lat rodzina zapewnia opiekę w domu dla chorego przewlekle. Niejednokrotnie muszą zmierzyć się z problemem swojej niewiedzy, braku umiejętności praktycznych, a przede wszystkim problemami finansowymi.

Opieka całodobowa i jej kompleksowość to trudne wyzwanie dla całej rodziny, lecz wypełniając obowiązki wobec chorego członka rodziny należy pamiętać, że ten czas przewlekłej choroby oraz okres poprzedzający śmierć mogą się okazać niezwykle istotne dla wszystkich.
Cykl naszych artykułów ma za zadanie przekazanie podstawowej wiedzy dla rodzin i opiekunów osób chorych przewlekle na temat:

– Istoty choroby przewlekłej, na co zwrócić szczególną uwagę,
– w jaki sposób najlepiej zorganizować opiekę i jak wykorzystać istniejące formy opieki,
– do kogo można zwrócić się o pomoc,
– jakie potrzeby ma chory, w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji,
– jak ocenić własne możliwości,
– jak towarzyszyć choremu w końcowej drodze życia,
– medycznych aspektów opieki: leków, pielęgnacji, rehabilitacji i sposobu żywienia,
– oraz aspektów pozamedycznych: opieki psychologicznej, socjalnej i duchowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób opiekujących się chorymi w domu pragniemy zamieścić na naszej stronie poradnik dla opiekunów. Na jego stronach będziemy podejmować wiele tematów z różnych dziedzin medycyny, odpowiadać na zadawane przez Państwa pytania.

Bożena Ewa Kopcych
Magister pielęgniarstwa

Podobne artykuły

Podziel się