Relacje pospotkaniowe

maj 28, 2013

Relacje pospotkaniowe

16.04.2013r. odbyło się kolejne spotkanie informacyjne. Głównym punktem spotkania były „Formalno – prawne aspekty działalności organizacji pozarządowych i realizacji ofert konkursowych”. Radca prawny CENTRUM – Łukasz Huryn, mówił o przepisach, które należy stosować w prowadzeniu organizacji pozarządowej m.in. o Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Tematy, które zostały poruszone, wzbudziły duże zainteresowanie i liczne kontrowersje, jednak będzie okazja, by omówić je szerzej, gdyż na spotkaniu obecni wypełnili deklaracje dot. udziału w szkoleniu z zakresu formalno – prawnych aspektów działalności organizacji. O terminie szkolenia wszyscy zainteresowani będą powiadomieni drogą mailową.
Kierownik CENTRUM, Andrzej Sowul, prezentował przybyłym potencjalne źródła finansowania. Mieliśmy też okazję porozmawiać, wymienić doświadczeniem i poznać się lepiej. Atmosfera pod TRÓJKOWYM dachem, jak zwykle była przyjazna.
Kolejne spotkanie już wkrótce!

Podobne artykuły

Tagi

Podziel się