Wniosek kandydata

 

 

Wniosek kandydata o przyjęcie w poczet członków SSOP:

Imię i nazwisko:
PESEL:
Adres zamieszkania:
Adres do korespondencji:
Numer telefonu:
Wykształcenie i zawód:
Miejsce pracy lub wykonywanej działalności:
Doświadczenie w pracy społecznej (np. członkostwo w organizacjach społecznych):
Motywacja Kandydata dot. przystąpienia do SSOP:
E-mail:
Wpisz litery z obrazka